Általános szerződési feltételek

Fordítás

Egy csak írásbeli megrendelés esetén tekinthető megrendeltnek. Írásbeli megrendelés esetén és további szerződés hiányában az alábbi feltételek minősülnek szerződéses feltéteknek.

A megrendelő a megrendeléssel büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fordításra rendelkezésre bocsátott szöveg szerzői jogaival rendelkezik, vagy azok fordítására a szerzői jogokkal rendelkező személy(ek)től engedélyt kért és kapott.

A fordító a megrendelő részére az elkészült fordítás tekintetében feltétlen, visszavonhatatlan, kizárólagos, időben és terjedelmében korlátlan, az átdolgozásra is kiterjedő felhasználási engedélyt ad, melyre a megrendelő a megbízási díj kifizetésével válik jogosulttá. A megbízási díj kifizetése hiányában a megrendelő a fordítást nem használhatja fel.

A fordítót a tárgyi munkával kapcsolatban tudomására jutott tények, információk és megoldások tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli. Az esetlegesen rendelkezésére bocsátott személyes információkat az Adatkezelési tájékoztató alapján kezeli.

Fordítás esetén a fordítás teljes megrendelt mennyisége egy szolgáltatási egységnek minősül, és ekként kerül számlázásra. Amennyiben a megrendelő a megrendelt szolgáltatást a munka megkezdését követően mondja le, a szolgáltatás visszaigazolt megrendelésben szereplő díjának legalább 50%-át, ha pedig a munka több, mint 50%-át már elvégezték, az elvégzett szolgáltatás visszaigazolt megrendelésben szereplő díjának 100%-át köteles a fordítónak megfizetni akkor is, ha az elkészült munka átvételére nem tart igényt.

A megrendelő köteles a megbízási díjat a fordító által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.

A fordító tevékenységét tételes kisadózó egyéni vállalkozóként (KATA-s egyéni vállalkozóként) végzi. Megrendelő ezt tudomásul veszi.

Tolmácsolás

Egy adott munka csak írásbeli megrendelés esetén tekinthető megrendeltnek. Írásbeli megrendelés esetén és további szerződés hiányában az alábbi feltételek minősülnek szerződéses feltéteknek.

A megrendelő a megrendeléssel büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező rendezvény lebonyolítása semmilyen jogszabályba nem ütközik, a helyszín használatára jogosult és a rendezvény lebonyolítása a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásával történik.

A megrendelő vállalja, hogy a tolmácsolási feladatok végzéséhez szükséges fizikai és technikai feltételeket a helyszínen rendelkezésre bocsátja.

A tolmács tudomásul veszi, hogy a tolmácsolásról felvétel készülhet. A tolmácsolásról készült esetleges felvétel tekintetében a tolmács a megrendelő részére feltétlen, visszavonhatatlan, kizárólagos, időben és terjedelmében korlátlan, az átdolgozásra is kiterjedő felhasználási engedélyt ad, melyre a megrendelő a megbízási díj kifizetésével válik jogosulttá. A megbízási díj kifizetése hiányában a megrendelő a tolmácsolásról készült felvételt nem használhatja fel.

A tolmácsot a tárgyi munkával kapcsolatban tudomására jutott tények, információk és megoldások tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli. Az esetlegesen rendelkezésére bocsátott személyes információkat az Adatkezelési tájékoztató alapján kezeli.

A tolmácsolás teljes időtartama egy szolgáltatási egységnek minősül, és ekként kerül számlázásra. A megrendelt szolgáltatást a megrendelő az alábbi lemondási feltételekkel mondhatja le: a rendezvény napját megelőző 72 órán belül a kötbér összege a megrendelt szolgáltatás 50%-a, a rendezvény napját megelőző 24 órán belül a kötbér összege a megrendelt szolgáltatás 100%-a.

A megrendelő köteles a megbízási díjat a tolmács által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül banki átutalással kiegyenlíteni.

A tolmács tevékenységét tételes kisadózó egyéni vállalkozóként (KATA-s egyéni vállalkozóként) végzi. Megrendelő ezt tudomásul veszi.

Az árajánlat a kibocsátástól számított 2 hétig érvényes.